UAB „NRG Site“

since 2005 successfully integrated electricity
network design and electrical installations
installation service company.

Security, reliability and quality is ours
engine of success.

UAB „NRG Site“

nuo 2010 metų sėkmingai kompleksines elektros
tinklų projektavimo ir elektros įrenginių
montavimo paslaugas teikianti įmonė.

Saugumas,
patikimumas ir
kokybė – mūsų
sėkmės variklis.

Kvalifikuoti įmonės specialistai pasiruošę organizuoti visą darbų eigą nuo projektinių energetikos sprendimų paruošimo ir derinimo iki įvairaus sudėtingumo elektros valdymo sistemų įrengimo, jų patikros ir priežiūros.

Saugumas, patikimumas ir kokybė

mūsų sėkmės variklis.

Mes dirbame:

Naudodamiesi mūsų įmonės paslaugomis taupysite laiką ir pinigus – naudojame tik šiuolaikinę elektros montavimo įrangą ir taikome inovacinius techninius sprendimus.

Sėkmingai bendradarbiaudami su patikimais elektros įrangos ir medžiagų tiekėjais Lietuvoje ir užsienyje, didelės apimties ir sudėtingus elektros montavimo darbus atliekame per maksimaliai trumpą laikotarpį.

„NRG Site“ turi visus reikalingus leidimus ir atestatus elektros tinklų projektavimo ir elektros įrenginių montavimo paslaugoms teikti – įmonė yra atestuota LR Aplinkos ministerijoje, Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie LR Ūkio ministerijos.

The company’s qualified specialists are ready to organize the entire course of work, from the preparation and coordination of design energy solutions to the installation, inspection and maintenance of electrical control systems of various complexity.

Safety, reliability and quality

– the engine of our success.

 
We are working:
 
Using the services of our company will save you time and money – we use only modern electrical installation equipment and apply innovative technical solutions.
 
By successfully cooperating with reliable suppliers of electrical equipment and materials in Lithuania and abroad, we perform large-scale and complex electrical installation work in the shortest possible time.
 
NRG Site has all the necessary permits and certificates for the provision of electrical network design and electrical equipment installation services – the company is certified by the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, the State Energy Inspectorate under the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania.